Председник Ноћних Вукова, Александар Залдастанов – Хирург о предстојећем Бике Шоу у Стаљинграду.

Снимак са Волгоградске Телевизије од 21. марта 2013.