Видео са презентације Ноћних Вукова на Зимским мото сусретима у Банском, март 2014.