Снимак са прославе Хирурговог рођендана, 19. јануара 2012. у Москви…